Lekythos funeraria. Lekythos frammentaria. Anfora-loutrophoros di Polystratos. Rilievo votivo tessalico. Testa femminile velata