Undifferentiated metastatic renal cell carcinoma presenting as a cutaneous nodular lesion|Bir kütanöz nodüler lezyon olarak ortaya çıkan farklılaşmamış metastatik renal hücreli karsinom