Racjonalizm humanistyczny w kulturze 17 wieku : O Janie Andreju Białobockim i środowisku socynian